Kāpēc darbinieku apmācībā iekļaut spēļošanas elementus

Kāpēc darbinieku apmācībā iekļaut spēļošanas elementus

Mūsdienās, lai sāktu veiksmīgu sadarbību ar darbinieku un darbinieks efektīvi veiktu darba pienākumus, uzņēmumiem jāpavada laiks, lai izveidotu efektīvu apmācības procesu. Daži treniņu paņēmieni ir novecojuši un prasa daudz laika, pūļu un nedod efektīvus rezultātus. Bet kā ar spēļošanu? Ar ko ir saistīti spēļošanas uzdevumi un kā tie uzlabo apmācību procesu?

Kas ir spēļošana?

Spēļošana (gamification) ietver spēļu elementu izmantošanu tradicionāli darba apmācību vai komandas veidošanas kontekstā uzņēmumā, lai attīstītu prasmes un izglītotu darbiniekus. Turklāt, lai palielinātu motivāciju un sniegumu, piemēram, mācību vidē, spēļošanu iekļauj ar spēļu dizaina elementiem, kā punktu krāšanas sistēmu, izglītojošiem video, balvām, tiešsaistes komandas aktivitātēm un ikdienas uzdevumiem.

Arvien vairāk Generation Y vai Millennials iegūst augstāko izglītību un ieņem ievērojamus amatus, nosakot arī aktuālākās tendences personāldaļas pārvaldības procesos, kā regulāri izmantot viedtālruņus un interaktīvu aktivitāšu organizēšanu. Uzzini arī par ieguvumiem un bažām saistībā ar spēļošanu, kā arī noderīgu informāciju par to, kā un kur tā pašlaik tiek izmantota!

Spēļošana = darbinieku apmācība?

Darbinieki, kuri gūst apmācību procesā praktisko pieredzi, iegūst vairāk nekā tie, kuri tikai teorētiski apgūst to.

“10% no tā, ko mēs uzzinām darbā, rodas no cēloņiem un lasījumiem, 20% no tā, ko mēs uzzinām, rodas no atgriezeniskās saites (piemēram, kolēģi palīdz jaunajiem darbiniekiem vai priekšnieks dod padomu), bet 70% no tā, ko mēs mācāmies, rodas darbā darba pieredze = tas nozīmē praktizēt to, kas mums jādara.”- Leifs Sorensens (Leif Sørensen), Actee izpilddirektors.

Darbiniekiem ir svarīgi saprast apmācības vai mācīšanās kontekstu ar spēļošanas elementiem, jo ir jāredz, kur darbinieks sākotnēji atrodas, zina, prot un ko vēlas sasniegt – galveno rezultātu.

Lai motivētu cilvēkus un palīdzētu viņiem pāriet uz pareizo ceļu, citiem jādod viņiem izvēle. Bet šīs izvēles ir cieši saistītas ar galveno mērķi.

Dabiskas vēlmes

Cilvēku dabiskās vēlmes ir socializēties, izglītoties un mācīties, sasniegt mērķus, sacensties ar citiem, izpausties, kas rosina izmantot jaunas mācību un apmācību metodes – spēļošanas elementus.

Pielietot spēļošanas uzdevumu pozitīvo ietekmi uz mācīšanos, it īpaši korporatīvo mācīšanos, veido iespēju atvērt durvis uz pilnīgi jaunu apmācību līmeni.

Spēļošanas priekšrocības

Personāla vadītājiem nevajadzētu novērtēt par zemu spēļošanas ieguvumus korporatīvajās apmācībās. Spēļošanas ieviešana un konkurētspējas palielināšana ne tikai padara jūsu uzņēmuma apmācību dinamiskāku, bet arī ievērojami palielina izglītojamo iesaistīšanos.

Selektīva, mērķtiecīga spēļošana, kas atbilst mācību mērķiem, var palielināt izglītojamo motivāciju un mācīšanos. Saskaņā ar pašnoteikšanās teoriju spēļošanas dizaina elementus var izmantot, lai uzlabotu izglītojamo saikni, autonomiju un kompetenci ar iekšējo motivāciju.

 1. Mācīšanās process notiek interaktīvāk

Kad darbiniekiem vairāk uzmanības jāpievērš mācībām, spēļošana var palīdzēt radīt aizraujošu, izglītojošu un izklaidējošu saturu.

 1. Pārskatāmas atsauksmes

Mācību procesā spēļošana ļauj darbiniekiem sasniegt pārskatāmu, izmērāmu, jēgpilnu rezultātu un iegūt augstākā līmeņa atsauksmes, kad šie mērķi tiek sasniegti.

 1. Palielina motivāciju

Daudzus darbiniekus motivē konkurence. Spēļošana nodrošina iespējas konkurēt ar citiem par augstiem rezultātiem, atlīdzībām un līderu rangu. Arī praktiskajā darba vidē darbinieki būs motivēti darīt labāk, jo panākumi nes taustāmus rezultātus. Spēļošana mēģina simulēt šīs sajūtas un motivējošos faktorus.

 1. Uzlabo produktivitāti

Motivētāki darbinieki ir produktīvāki, jo iedvesma un centība virza uz priekšu.

 1. Radošums un apņemšanās

Piemēram, ietekmīgs uzņēmums, kā Google, kur lielu daļu no darba dienas darbinieki pavada, rosinot radošumu ar radošām aktivitātēm. Radošums un iesaistīšanās krasi uzlabo darbinieku līdzdalību šāda veida programmās.

 1. Komunikācija un sadarbība

Cilvēkresursu departamenti, kas parasti ir atbildīgi par spēļošanas elementu ieviešanu darbinieku apmācībai, novēro darbinieku savstarpējo komunikāciju un iepazīšanos jau pašā sākumā.

Viens no spēcīgākajiem spēļošanas faktoriem apmācības procesā ir spēja pilnībā iesaistīt darbiniekus!

Lielāka iesaistīšanās apmācības procesā

Šie spēļošanas elementi nav domāti, lai pārvērstu darbu spēlē, bet tas veicina darbinieku iesaistīšanos apmācības procesā, jo tas ietekmē cilvēka psiholoģiju un vēlmi iesaistīties. Iesaistei jābūt būtiskai procesa sastāvdaļai, jo “71% Millenials saka, ka viņi nav iesaistīti vai aktīvi iekļauti darba procesos” pēc Gallup 2016 ziņojuma.

 • No otras puses, teikts, ka uzņēmumi ar aktīvi iesaistītu darbaspēku ir par 21% produktīvāki.
 • Galvenie iesaistīšanās faktori ir atgriezeniskā saite, motivācija, atalgojuma sistēma.

Korporatīvās mācīšanās spēļošanas elementu ieviešana nodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti, lai izglītojamie apzinātos ne tikai to, ko viņi zina, bet arī to, kas viņiem jāzina. Tas arī veicina labāku izglītojamo iesaistīšanos un savstarpējo komunikāciju.

Kā panākt darbinieku iesaistīšanos?

Lai veicinātu spēļošanas ietekmi, darba apmācību saturam:

 • jāpiesaista un jānotur izglītojamo uzmanību;
 • jāizaicina izglītojamie;
 • vienlaikus jāiesaista un jāizklaidē izglītojamie;
 • jābūt kā kvalitatīvam mācību materiālam.

Apmācības programmas ar spēļošanas elementiem

Personāldaļas vadītājiem būtu skaidri jāsaprot spēļošanas priekšrocības un nepilnības mācību programmas izstrādē, jāizmanto pārdomāta pieeja, integrējot spēļošanas veida dizaina elementus, un jāņem vērā izglītojamo mācību mērķi.

Uzņēmumi izmanto spēļošanu, lai sasniegtu savus biznesa mērķus!  Darbā izmantojot spēļošanu, darbinieks piedzīvo apmācību procesā tādu kā spēli vai ceļojumu, iekļaujot biznesa mērķus atbalstīšanu un vēlamo rezultāta sasniegšanu.

Veiksmīgs apmācību process ir 3 elementu kombinācija:

 1. 10% koncentrējas uz pārliecinošu praktiskā veida pieredzi, kur efektīvāk var mācīties, vienkārši darot.
 2. 20% balstās uz  atgriezenisko saiti, novērošanu un sadarbību ar kolēģiem un līderiem.
 3. 70% nāk no reālās dzīves un darba pieredzes, uzdevumu un problēmu risināšanas.

Spēļošanas elementu ieviešana apmācības procesā ir ieguvums, kas dod iespēju iesaistīt darbiniekus darbā un sasniegt uzņēmuma mērķus!
Iesaisti darbiniekus spēļošanas procesā kopā ar https://www.efectio.com/lv/